Select Language:
         

POplastovanie KRP

Poplastovanie kovových súčiastok KRP

Pre strojné súčiastky vystavené zvýšenému treniu a agresívnemu prostrediu vykonáva firma KRP poplastovanie materiálom PA12. Tento sa vyznačuje dobrou priľnavosťou na kovové plochy, nízkym súčiniteľom trenia a odolnosťou voči agresívnemu prostrediu. Nanesená vrstva plastu je elektricky nevodivá a odolná voči nasiaknutiu kvapalnými látkami. Nanesený materiál je pružný a je schopný absorbovať tepelnú rozťažnosť súčiastok. Je vhodný na kovové časti, ktoré často dochádzajú do kontaktu a ľudskou rukou ako rôzne páky, ovládacie prvky zariadení, ručné ventily a pod.